Työväen Arkisto on tallentanut sisällissotaa käsittelevää alkuperäisaineistoa jo vuodesta 1918 alkaen. Työväen Arkiston vuoden 1918 kokoelman merkittävin yksittäinen kokonaisuus on SDP:n puoluetoimikunnan aloitteesta kerätty sisällissodan terroritilasto, johon kerättiin tilastoa kaatuneista, teloitetuista ja vankileireillä surmansa saaneista punaisista eri paikkakunnilla. Varsinaiseen terroritilastoon koottiin kuolleiden henkilöiden nimet.

Tilasto- ja asiakirjalähteiden lisäksi Työväen Arkistoon on kerätty laaja kokoelma sisällissodan hävinneen osapuolen muistelmia ja haastatteluja. Keruutoimintaa on organisoinut vuonna 1960 perustettu Työväen muistitietotoimikunta, jonka tavoitteena on työväenliikkeen toimijoiden kokemusten tallentaminen. Muistitietotoimikunta on järjestänyt useamman keruun sisällissotaan liittyen. Sisällissotaa käsittelevät muistelmat muodostavat maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen kokoelman sisällissodan hävinneen osapuolen edustajien kokemuksista. Jo tallennettujen aineistojen ansiosta kansakuntaa pitkään jakanut sisällissota on yksi Suomen historian tutkituimpia aiheita, ja jonka tapahtumat tunnetaan tutkimuksen piirissä hyvin.

Työväen Arkisto on sosialidemokraattisen työväenliikkeen päätearkisto.