Inbördeskrigets minnen – Insamling av material om inbördeskriget


Finlands hundraårsjubileumsår följs av hundraårsminnet av inbördeskriget. Työväen Arkisto har sparat ursprungsmaterial om inbördeskriget sedan år 1918. År 1960 grundades Työväen Muistitietotoimikunta vars syfte är att lagra erfarenheter hos personer som varit aktiva inom arbetarrörelsen. Työväen Muistitietotoimikunta har anordnat flera insamlingar i anslutning till inbördeskriget. Memoarerna om inbördeskriget utgör en globalt sett enastående samling av erfarenheter hos den förlorade partens representanter. Tack vare det redan lagrade materialet är inbördeskriget, som länge delat nationen, ett av de mest forskade ämnena i Finlands historia och dess händelser är välkända inom forskningen.

Inbördeskrigets minnesår till ära anordnar Työväen muistitietotoimikunta en insamling i anslutning till 1918 års händelser. Insamlingens primära syfte är att samla ursprungskällor (som fotografier, dagböcker, korrespondens m.m.) från inbördeskriget och arkivera sådana intervjuer och memoarer om inbördeskriget som inte ännu finns i arkivet. Insamlingens mål är att inkorporera de material som finns i privatpersoners ägo i den etablerade samlingen där de är fritt tillgängliga för medborgarna.

Skicka ditt material med beteckningen ”Inbördeskrigets minnen” till adressen Työväen muistitietotoimikunta, Sörnässtrandväg 25, 00500 Helsingfors eller via e-post TMT(a)tyark.fi

De material som lagras vid insamlingen förutsätts vara fritt tillgängliga för forskare i fortsättningen, och eventuella begränsningar av användningen måste omnämnas separat.

I alla frågor som rör insamlingen och utlämnande av material ber vi ta kontakt via e-post TMT(a)tyark.fi. För insamlingen ansvarar Työväen muistitietotoimikuntas specialforskare Pete Pesonen 040 455 3198.